Thêm hình mờ vào tệp PDF

Bạn có thể thêm hình mờ dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh.

drag file

Kéo và thả vào đây hoặc thêm tệp bằng nút này

Truyền dữ liệu an toàn. Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau 30 phút.
100%

Vui lòng đợi, chúng tôi đang xử lý yêu cầu của bạn ...

Successfully sent